เพลงประจำโรงเรียน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

เนื้อเพลง คนดีศรีมัชฌันฯ

คนดีศรีมัชฌันฯ ต้องขยัน ต้องหมั่นศึกษา

1. เป็นคนตรงต่อเวลา ยึดมั่นคำสัญญา เวลาพิสูจน์คน           

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นฝึกฝน

2. เข้าแถวเดินแถวอดทน มีระเบียบงามล้น  แถวดีมีวินัย

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นใส่ใจ

3. กฎเกณฑ์ระเบียบมีไว้  ข้อบังคับมีใช้  ต้องเคร่งครัดกติกา

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นรักษา

4. เคร่งครัดหลักศาสนา  ปฏิบัติด้วยศรัทธา  เสริมบุญญาบารมี

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องมั่นศักดิ์ศรี

5. เป็นคนรับผิดชอบดี ภาระหนักก็ไม่หนี  สำนึกดีคุณธรรม

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นจดจำ

6. ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ ยุติธรรม  สุจริตจิตใจงาม  มีศีลธรรมประจำใจ

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นแก้ไข

7. เมตตาปราณีมีน้ำใจ  เสียสละทั้งใจกาย  เป็นผู้ให้ตลอดมา

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นเสาะหา

8. มัธยัสถ์ประหยัดเงินตรา พ่อแม่ต้องหามาเลือดตาแทบกระเด็น

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นเยือกเย็น

9. กิริยามารยาทไทยเน้น  เสน่ห์ล้ำงามเด่น  เย็นตามารยาทไทย

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นสนใจ

10. รักษาความสะอาดร่างกาย  โรงเรียนสะอาดสดใส  บ้านชุมชนสะอาดหรู

คนดีศรีมัชฌันฯ  ต้องขยัน ต้องหมั่นเชิดชู

11.  ยึดมั่นความกตัญญู  ผู้มีพระคุณเลิศหรู  ต้องเชิดชูและบูชา

คนดีศรีมัชฌันฯ  11 ประการ  ต้องหมั่นรักษา ฟ้าขาวพราวผ่องนภา บัวหลวงงามล้ำค่า

ตราคนดีศรีมัชฌันฯ

 

    อ.ทิวาดล มนต์ทิวา ผู้แต่งเพลงประจำโรงเรียน"คนดีศรีมัชฌันฯ" 

CEO
แฟนเพจ รร.วัดมัชฌันติการาม
แฟนเพจ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
899659
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
282
145
750
847519
5218
9352
899659

Your IP: 18.205.66.93
Server Time: 2023-03-22 21:47:13